Nieuwe golf van onderzoeken naar het therapeutische potentieel van psychedelica

Nieuwe golf van onderzoeken naar het therapeutische potentieel van psychedelica

Deskundigen op medisch gebied en het publiek beginnen steeds meer aandacht te besteden aan het medicinale en therapeutische potentieel van psychedelische stoffen zoals LSD, psilocybine en DMT. Onderzoek naar het mogelijke gebruik van psychedelica is zelfs op een historisch hoogtepunt, aangezien de vraag naar alternatieve behandelingsopties steeds verder toeneemt.

Een kleine groep psychiaters pionierde in de jaren vijftig met onderzoek naar het psychedelische middel LSD voor de behandeling van alcoholisme en een aantal psychische aandoeningen. Hoewel de bevindingen van dit onderzoek veelbelovend waren, werden de studies in de jaren zestig stopgezet vanwege sociale en politieke reacties op de populariteit van de ‘hippiecultuur’ die werd geassocieerd met het gebruik van psychedelica.

Psychedelica zoals psilocybine – gevonden in ‘magische’ paddenstoelen -, LSD en DMT zijn over de hele wereld op grote schaal verboden, ondanks vroege aanwijzingen dat ze significante therapeutische effecten zouden kunnen hebben. Kiezers en wetgevers beginnen echter langzaam op te roepen tot de decriminalisering van psychedelica.

Zo hebben een aantal steden in de VS inmiddels de strafrechtelijke sancties voor het gebruik en bezit van psychedelica opgeheven. Verder hebben kiezers in Oregon (VS), ervoor gekozen om alle drugs, inclusief psychedelica, te decriminaliseren, waarbij Californië ook soortgelijke wetgeving overweegt.

Modern psychedelisch onderzoek

Na een lange periode van uitsluiting van medisch en therapeutisch onderzoek, tonen wetenschappers opnieuw enorme interesse in hoe psychedelische verbindingen effectief kunnen worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen zoals schizofrenie, depressie en zelfs beroertes bij mensen.

Ketamine onderzoeken

De regering van Canada heeft onlangs bekendgemaakt dat het een eerste klinische studie in zijn soort zou financieren om het therapeutisch potentieel van ketamine voor bipolaire depressie te beoordelen. De studie zal de veiligheid en werkzaamheid van intraveneuze ketamine beoordelen bij patiënten met bipolaire depressie. Momenteel wordt gemeld dat ongeveer tweederde van de patiënten die een conventionele behandeling voor bipolaire depressie krijgen, niet volledig herstellen.

Er wordt ook gemeld dat miljoenen Amerikanen binnenkort toegang zouden kunnen krijgen tot behandeling met psychedelische psychotherapie in een poging het toenemende aantal depressies en angsten in verband met de aanhoudende pandemie aan te pakken. De nieuwe dienst zal zo’n 100 miljoen Amerikaanse burgers betere toegang bieden tot ketamine-ondersteunde psychotherapie (KAP).

DMT onderzoeken

Een andere eerste studie in zijn soort zal de effecten van DMT-therapie beoordelen in een fase 1-studie naar een beroerte bij mensen. De studie zal gericht zijn op het bepalen van de veiligheid, verdraagbaarheid en opname van de werkzame stof (farmacokinetiek) van intraveneuze DMT-infusie, voornamelijk om “een subhallucinogeen doseringsregime te identificeren ter ondersteuning van klinische studies bij patiënten met een beroerte”.

Een preklinische studie met DMT van onderzoekskwaliteit is ook aan de gang op een onderzoekslocatie in Finland die wordt erkend als wereldleider voor preklinische studies naar beroertes.

Het farmaceutische bedrijf Small Pharma lanceerde onlangs de eerste fase van zijn klinische proef met DMT in het Verenigd Koninkrijk. De studie zal het therapeutische potentieel beoordelen van de psychedelische drug – die momenteel is gecategoriseerd als een klasse A-stof – voor psychische aandoeningen, waaronder depressie.

Deelnemers krijgen naast deskundige psychotherapie sessies een DMT-behandeling om de oorzaken van depressie te behandelen.

Psilocybine onderzoeken

Een recente studie die in 2020 werd gepubliceerd, toonde het therapeutische potentieel van psilocybine bij de behandeling van depressieve stoornissen aan. Uit de studie bleek dat 71% van de deelnemers die het psychedelische preparaat gebruikten na vier weken behandeling een vermindering van meer dan 50% van de symptomen vertoonden. De helft van de deelnemers ging ook in remissie.

Therapeutisch potentieel van psychedelica wordt in steeds meer onderzoeken aangetoond! (afb.)
Therapeutisch potentieel van psychedelica wordt in steeds meer onderzoeken aangetoond! (afb.)

De toekomst van psychedelische geneeskunde en het therapeutische potentieel

Het is veilig om te zeggen dat medisch onderzoek naar psychedelica een soort van inhaalslag beleeft nu wetenschappers en psychiaters opnieuw toegang krijgen tot stoffen die al meer dan een halve eeuw op grote schaal beperkt zijn geweest.

Als deze huidige ontwikkeling, die zowel in de wetgeving als in de farmaceutische en medische industrie zich voortzet, is het waarschijnlijk dat dit soort psychedelica, binnenkort een algemene behandelingsoptie worden voor verschillende aandoeningen, zoals depressie, angst en post -traumatische stressstoornis (PTSS).

Bronnen o.a. Canex (EN), ClinicalTrialsArena (EN), PRNewsWire (EN)

bron DrugsInc

Fri, 25 Jun 2021 09:01:54 +0000