Onderzoek: Psilocybine minstens zo effectief bij behandeling depressie als leidend antidepressivum

Onderzoek: Psilocybine minstens zo effectief bij behandeling depressie als leidend antidepressivum

Nieuw gepubliceerd onderzoek suggereert dat psilocybine even effectief zou kunnen zijn als selectieve serotonine heropname remmers bij de behandeling van depressie.

Het Imperial College London-onderzoek vergeleek psilocybine met escitalopram, een toonaangevend antidepressivum.

Negenenvijftig patiënten met langdurige matige tot ernstige depressieve stoornis namen deel aan de fase 2, dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie gedurende een periode van zes weken.

De leeftijd van de patiënten varieerde van 18 tot 80. Dertig werden toegewezen aan de psilocybinegroep en 29 aan de escitalopramgroep.

Beide groepen kregen de opdracht om elke ochtend een capsule in te nemen. De psilocybinegroep kreeg een placebo terwijl de escitalopramgroep een standaarddosis van de antidepressiva kreeg.

Degenen in de psilocybinegroep kregen ook twee doses van 25 milligram psilocybine, met een tussenpoos van drie weken, verdeeld over twee begeleide sessies, met ondersteuning van geregistreerde psychiaters.

Onderzoek wijst uit: Psilocybine minstens zo effectief bij de behandeling van depressie
Onderzoek wijst uit: Psilocybine minstens zo effectief bij de behandeling van depressie (afb.)

Na zes weken rapporteerde elke groep zelf vergelijkbare verbeteringen op de gestandaardiseerde schaal, Quick Inventory of Depressive Symptomatology, waarbij de psilocybinegroep het iets beter deed, maar het verschil was niet statistisch significant.

“Psilocybinetherapie lijkt minstens zo effectief als een toonaangevend conventioneel antidepressivum en werkt sneller met een geruststellend veiligheidsprofiel wanneer het wordt gegeven door professionele therapeuten. Een grotere studie met een zuivere placebo-conditie zou verder hebben geholpen om de resultaten en onze interpretatie ervan te verduidelijken”, vertelde studieauteur Robin Carhart-Harris.

“De volgende grote vraag is: ‘Hoe zal psilocybinetherapie zich staande houden in een groot licentieonderzoek?’”, zei Carhart-Harris. “Deze zijn nodig voordat de regelgevende instanties van de geneeskunde een beslissing kunnen nemen over het al dan niet goedkeuren van psilocybinetherapie als een goedgekeurde behandeling voor depressie.”

Enkele dosis psilocybine al effectief

Eerder al wees een studie die in 2016 begon al uit dat een enkele dosis psilocybine gedurende meerdere jaren effectief was in het verminderen van de effecten van angst en depressie.

“De meeste deelnemers (71 tot 100 procent) schreven positieve levensveranderingen toe aan de psilocybine-geassisteerde therapie-ervaring, en beoordeelden het als een van de meest persoonlijk betekenisvolle en spiritueel significante ervaringen van hun leven”, rapporteerden de auteurs vorig jaar in een follow-up, gepubliceerd in het Journal of Pharmacology.

Bronnen o.a. DazedDigital (link), PsychedelicReview (link), PsyPost (link), TheGrowthOP (link)

bron DrugsInc

Fri, 11 Jun 2021 01:00:00 +0000