Amsterdamse driehoek: droom of drama?

Amsterdamse driehoek: droom of drama?

Nederland  door Mr. Kaj Hollemans (KH Legal Advice) (columns KHLA).

Afgelopen vrijdag presenteerde de burgemeester van Amsterdam een plan om de drugscriminaliteit in Amsterdam tegen te gaan. Voor de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) begint alles met preventie en het forceren van een positieve duurzame ontwikkeling op de langere termijn, omwille van het welzijn van alle Amsterdamse burgers. Daarbij is repressie het noodzakelijke en onvermijdelijke sluitstuk in het bestrijden van de uitwassen, aldus burgemeester Halsema.

In het plan “Driehoek tegen drugscriminaliteit” zijn vijf doelen geformuleerd:

 • Het vergroten van bewustzijn onder ‘recreatieve gebruikers’ van de corrumperende werking van drugshandel.

  De Amsterdamse driehoek beoogt de komende tijd een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de sociale effecten van drugsgebruik en middels voorlichting gebruikers bewust te maken van de maatschappelijke schade.

 • Het versterken van de scheiding tussen de soft- en harddrugsmarkt

  Door de Amsterdamse cannabismarkt te verkleinen en beheersbaar te maken en het gelijktijdig reguleren van de achterdeur beoogt de driehoek de scheiding tussen de soft- en harddrugsmarkt te versterken.

 • Het bieden van perspectief aan (kwetsbare) jongeren

  De driehoek initieert en neemt deel aan programma’s gericht op het versterken van de kansen, de sociale positie en het perspectief van kwetsbare jongeren.

 • Het tegengaan van corruptie en ondermijning

  Met bestuurlijke, preventieve en repressieve maatregelen wil de driehoek corruptie en ondermijning als een gevolg van drugshandel zo effectief mogelijk voorkomen en tegengaan.

 • Het tegengaan van excessief geweld

  De driehoek beoogt een substantiële vermindering van excessief geweld te bewerkstelligen door een combinatie van bestuurlijke, preventieve en repressieve maatregelen.

Welzijn

Kortom, omwille van het welzijn van alle Amsterdamse burgers komt er straks een bewustwordingscampagne gericht op “yogasnuivers”, worden 100 van de 166 coffeeshops gesloten en wil het lokaal bestuur corruptie, ondermijning en geweld tegengaan met een combinatie van bestuurlijke, preventieve en repressieve maatregelen.

Bij het opstellen van deze plannen is de Amsterdamse driehoek het belangrijkste aspect vergeten. Blijkbaar heeft niemand de burgemeester en de andere misdaadbestrijders verteld dat de drugsmarkt primair vraag gestuurd is, in plaats van aanbod gestuurd. Zolang de vraag naar drugs blijft bestaan, zijn al deze voorstellen bij voorbaat gedoemd tot mislukken en zullen ze alleen maar leiden tot meer ellende, meer overlast en meer geweld. Als een ding de afgelopen jaren duidelijk is geworden is dat de “war on drugs” heeft geleid tot meer gebruik van drugs en tot meer drugscriminaliteit, in plaats van minder. 

Een campagne gericht op “yogasnuivers” is kansloos zolang er geen realistisch alternatief wordt geboden voor deze (grote) groep gebruikers. Het sluiten van coffeeshops en het ontzeggen van de toegang tot deze coffeeshops voor buitenlanders zal vooral leiden tot meer straathandel, meer overlast en meer geweld. En recent onderzoek van Michelle Bruin van de RUG toont aan dat de overheid steeds vaker gebruik maakt van de mogelijkheden die het bestuursrecht biedt, omdat het strafrecht de overheid teveel beperkt in haar mogelijkheden om op te treden tegen drugs(criminaliteit). Hierdoor komt de rechtsbescherming van burgers steeds verder onder druk te staan. Burgemeesters mogen buiten de rechter om woningen sluiten die in verband worden gebracht met drugshandel of andere criminele activiteiten. Dat gebeurt steeds vaker, ook bij kleine hoeveelheden drugs of als er geen sprake is van overlast. De strijd tegen drugs slaat door en onschuldige burgers en zelfs kinderen zijn hier de dupe van. De contouren van een nieuwe drama tekenen zich af. De lokale overheid heeft blijkbaar weinig geleerd van de toeslagenaffaire.

Dus, omwille van het welzijn van alle Amsterdamse burgers, stelt de Amsterdamse driehoek voor om een aantal maatregelen te nemen die een bedreiging vormen voor het welzijn van dezelfde burgers. Hoe verzin je het?

Amsterdamse driehoek: droom of drama? (afb.)
Amsterdamse driehoek: droom of drama?
De polderoorlog tegen drugs valt niet te winnen. (afb.)

Polderoorlog

Terwijl steeds meer landen om ons heen inzien dat de “war on drugs” niet kan worden gewonnen en op zoek gaan naar alternatieven, blijven we in Nederland volop inzetten op repressie, met een soort heilig geloof dat het deze keer wel tot het gewenste effect zal leiden. Krankzinnigheid is keer op keer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten, zie Einstein al. De polderoorlog tegen drugs valt niet te winnen. Hoe eerder bestuurders dit onderkennen en op zoek durven gaan naar alternatieven, zoals het reguleren of legaliseren van bepaalde markten en middelen, hoe beter het is voor het welzijn van alle Nederlandse burgers.

bron DrugsInc

Tue, 18 May 2021 12:24:39 +0000